Web pozastavený

Aktuálne prebieha údržba prosíme o trpezlivosť.

Algicíd super 1 L

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQAGL310

Algicíd super 1 L

Dostupnosť
Skladom
5,310 €
4,425 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Algicíd super 1L

Chemikálie proti riasam pre bazény

- tekutý, úplne bez peny, neutrálny v pH
- vhodné aj pre protiprúdové bazény a vírivky
- možno použiť v kombinácii s inými chemikáliami na úpravu vody
- slnečné žiarenie a teplo neurýchľujú jeho rozklad

Aplikácia:
100 - 150 ml na 10 m 3 vody prvýkrát, 30 - 100 ml týždenne pre vnútorné bazény ako prevenciu, 50 - 150 ml týždenne pre vonkajšie bazény. Pri veľkom zaťažení, vysokých teplotách a dažďoch je potrebné pridať viac! Možno použiť len v bazénoch, nie v prírodných záhradných jazierkach, nebezpečné pre zver!

Varovná veta:
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301 + P312: PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P309 + P311: PO expozícii alebo ak sa necítite dobre: ​​Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P332 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P391: Pozbierajte uniknutý produkt. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
Dimetylhydroxypropylamóniumchlorid 10%
100 g výrobku obsahuje 10 g biocídneho materiálu.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty