Chlór šok / štart 1 kg, granule

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQCLG010

Chlór šok / štart 1 kg, granule

Dostupnosť
Skladom
10,670 €
8,892 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Chlór šok / štart 1 kg, granule

Na rýchlu dezinfekciu bazénov, na nastavenie hladín chlóru

- stabilizovaný pevný chlórový granulát s obsahom aktívneho chlóru 56%
- rýchlo a bez vedľajších produktov sa rozpúšťa
- odolný proti rozkladu slnečným žiarením a teplom

Aplikácia:
Používajte len po rekonštitúcii! Pri napúšťaní bazéna 60-100 g na 10 m 3 vody , cca. Pridá sa 35 g. Pri príprave roztoku vždy najskôr naplňte nádobu vodou a potom roztok nalejte rovnomerne pozdĺž okraja bazéna. Nepridávajte priamo do bazéna, pretože by vybledla farba krytu! Po úprave hladiny chlóru je vhodné pridať do tablety viac chlóru. Ideálny obsah chlóru: 0,6-1,0 mg / l, ideálne pH: 7,2-7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody!

Varovné vety:
H302 - Škodlivý po požití. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia:
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu. P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu tváre. P305 + P351 + P338 - Po kontakte s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P301 + P312 - Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 - Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsah:
dichlórizokyanurát sodný 97,5 %. Obsah biocídneho výrobku na 100 g výrobku je 97,5 g.
 
Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

 

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty