Aquapak 1L vločkovač

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQPLH040

Aquapak 1L vločkovač

Dostupnosť
Skladom
4,039 €
3,366 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)

Aquapak 1L vločkovač

Tekutý flokulant na vytváranie veľkých filtrovateľných vločiek z malých nečistôt plávajúcich vo vode

neutrálne v pH

- má široké spektrum pH
- používať koncentrovane

Aplikácia:
V prípade rodinných bazénov sa pre zvýšenie filtračného účinku naleje 50 - 100 ml chemikálie do skimmeru alebo do vody na viacerých miestach v bazéne s 10 až 3 ml vody. V prípade tvorby rias treba použiť šokovú šokovú chlóráciu. K tomu použite RÝCHLY CHLÓR podľa návodu na obale. Upravte pH na hodnotu medzi 7,2 a 7,6 pomocou MINUSAPH alebo PLUSZAPH. Po 1 až 2 hodinách cirkulujúcej vody sa má podať 2 až 3-násobok bežnej dávky ALGAE alebo algicídu DEZALGA. Ak sa voda nevyčistí, zopakujte cirkuláciu vody a usadzovanie po dvoch dňoch. Usadené nečistoty sa odstránia vysávačom vo vyhadzovacej polohe.

Výstražné upozornenia:
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405: Uchovávajte uzamknuté.

Zloženie :
Polyalumíniumchlorid 4%

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU. 

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty