PH plus, 0,8 kg granule

PH plus, 0,8 kg granule

Predaj skončil

PH plus, 0,8 kg granule

PH PLUS

Na zvýšenie pH bazénovej vody

- pevný produkt s dlhou životnosťou
- rýchlo a bez vedľajších produktov sa rozpúšťa

Aplikácia:
Je vhodné rozpustiť vo vode pri prítoku alebo na viacerých miestach v bazéne. Na zvýšenie pH 10 m 3 bazénovej vody o 0,1 je potrebných 100 g PLUSZAPH.

Ideálne pH:
7,2-7,6. Ak je pH nižšie ako 7,2, pridajte PLUSZAPH. Na úpravu pH je potrebný analyzátor vody!

Varovné vety :
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zloženie:
uhličitan sodný 100%

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.