Zazimovač bazénov Télapool 1L

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQTAP010

Zazimovač bazénov Télapool 1L

Dostupnosť
Skladom
Merná jednotka: ks (ks)

Zazimovač bazénov Télapool 1L

Bezfosfátový zazimovací prostriedok proti riasam a vodnému kameňu

- na zazimovanie bazénov
- tekutý, bez chlóru, mierne penivý
- neutrálne v pH
- zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a rastu rias

Aplikácia:
Pred použitím zazimovacieho prípravku bazén vyčistite, upravte obsah voľného chlóru na 3 mg/l a pH na 7,2. Dávkovanie na 10 m 3 vody: 300 ml pod 25 nemeckých stupňov tvrdosti (NK °), 400 ml medzi 25 a 30 NK °, 500 ml nad 30 NK °. Použitie WINTERSLEEP nezabráni zamrznutiu bazénovej vody! Zazimovač sa rozkladá niekoľko týždňov po vypružení, kým môže byť voda v bazéne nepriehľadná a mierne napenená. Uchovávajte na chladnom, suchom a nemrznúcom mieste! Možno použiť len v bazénoch, nie v prírodných záhradných jazierkach, nebezpečné pre zver!

Varovné vety:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia :
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte pary/aerosóly. P303 + P361 + P353 Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
Alkyldimetylbenzylamóniumchlorid 20%
100 g zmesi obsahuje 20 g biocídneho materiálu.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

 

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua
Eshop doprava od 49 € doprava zadarmo

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty