Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky

Podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Predmet obstarávania: Chladiarenské vozidlo

Stiahnuť výzvu v PDF

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Predmet obstarávania: Zariadenia skladového hospodárstva

Stiahnuť výzvu v PDF

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Predmet obstarávania: Manipulačné vozíky

Stiahnuť výzvu v PDF