PH minus 6 kg, granule

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQPHM060

PH minus 6 kg, granule

Dostupnosť
Skladom
Merná jednotka: ks (ks)

PH minus 6 kg, granule

PH MINUS

Na zníženie pH bazénovej vody

- pevný produkt s dlhou životnosťou
- rýchlo a bez vedľajších produktov sa rozpúšťa

Aplikácia:
Použiteľné len po rekonštitúcii! Roztok sa pridáva do vody v skimmeri alebo na niekoľkých rôznych miestach v bazéne. Na zníženie pH 10 m 3 bazénovej vody o 0,1 desatiny je potrebných 100 g MINUSZAPH. Ideálne pH: 7,2-7,6. Ak je pH vyššie ako 7,6, pridajte MINUSZAPH. Na úpravu pH je potrebný analyzátor vody ! Je použiteľný do objemu bazéna 70 m 3 , v prípade väčších bazénov len ako pripravený roztok pomocou dávkovača. Pri používaní prípravku nesmie koncentrácia žiadneho z ukazovateľov vo vode na kúpanie prekročiť limitné hodnoty predpísané vyhláškou 37/1996 (X.18.) NM.

Varovná veta:
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Zloženie:
hydrogensíran sodný 100%

 

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty