Čistič na kožu CP, sprej 250 ml, ccc

151 | Autodoplnky | Kód: PLCP033A
Akcia

Čistič na kožu CP, sprej 250 ml

Dostupnosť
Skladom
1,521 €
1,268 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)Čistič na kožu CP, sprej 250 ml


Starostlivo čistí kožu, bude pružnejšia a odolnejšia voči povrchovým
trhlinám. Sprej odstráni ľahké znečistenie, ako napríklad odtlačky prstov a
prach, a vaša koža bude vyzerať tak dobre ako nová. Tiež môže byť použitý na
kožené topánky alebo nábytok.Návod na použitie:Dôkladne pretrepte. Naneste rovnomerne na sedadlá a panely dverí. Nechajte
pôsobiť 30 sekúnd a utrite vlhkou handričkou. Povysávajte, keď je suchý. Pred
použitím otestujte farebnosťUpozornenie:Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri
zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu a môže
spôsobiť ospalosť alebo závraty.Podozrenie z poškodzovania plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Môže
spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si dôkladne prečítajte
návod. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a po použitý dôkladne umyte
ruky. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný
zdroj zapálenia. Používať iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
Neprepichujte a nespaľujte , a to ani po spotrebovaní obsahu.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50
°C/122 °F. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými,
národnými a medzinárodnýmiZnačka 151

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty