Chlór šok 1kg, 20g tablety

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQCHC010

Chlór šok 1 kg,20 g tablety

Dostupnosť
Skladom
Merná jednotka: ks (ks)

Chlór šok 1kg, 20 g tablety

Na rýchlu dezinfekciu bazénov, na nastavenie hladín chlóru

- 20 g rýchlorozpustné tablety s 56% aktívnym chlórom
- rýchlo a bez vedľajších produktov sa rozpúšťa
- stabilizovaný, odolný proti rozkladu slnečným žiarením a teplom

Aplikácia:
Po úprave hladiny chlóru pridajte 3-5 tabliet na 10 m 3 vody. Pre kontinuálne chlórovanie 2 tablety denne na 10 m 3 vody vložené do plávajúceho dávkovača chemikálií alebo do koša skimmeru. Pri príprave roztoku vždy najskôr naplňte nádobu vodou a potom roztok nalejte rovnomerne pozdĺž okraja bazéna. Tablet nikdy nehádžte priamo do bazéna, pretože by vybledla farba krytu! Ideálny obsah chlóru: 0,6-1,0 mg / l, ideálne pH: 7,2-7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody!

Výstražné upozornenia:
H302: Škodlivý po požití. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH206: Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia:
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P301 + P312: Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsah: dichlórizokyanurát sodný 97,5 %.
Obsah biocídneho výrobku na 100 g výrobku je 97,5 g.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

 

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.


Značka Pontaqua
Eshop doprava od 49 € doprava zadarmo

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty