Aquaflock 1 krabica 8x125g

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQPLH110

Aquaflock 1 krabica 8x125g

Dostupnosť
Skladom
Merná jednotka: Balenie (bal)

Aquaflock 1 krabica 8x125g

Vločkovacie tablety na zlepšenie filtračného účinku

Vytvára veľkú filtrovateľnú zrazeninu s malými nečistotami plávajúcimi vo vode.

Použitie:
Napriek pravidelnému používaniu filtračného zariadenia dimenzovaného na objem bazéna sa môže vytvárať nepriehľadná voda. Na odstránenie tohto sa používa AQUAFLOCK, aby sa zvýšil efekt filtrovania. So zakalenými nečistotami vytvára veľké vločky, ktoré sa prilepia na pieskový filter. Ak voda napriek úprave nie je číra, zákal môže byť spôsobený organickou kontamináciou. V tomto prípade upravte pH na 7,2 až 7,6 pomocou MINUS SOAP alebo PLUS SAPH a vykonajte šokovú chlóráciu pomocou RÝCHLEHO CHLÓRU. Po intenzívnej filtrácii a spätnom premytí filtra ošetrenie zopakujte. Používa sa len pre pieskové filtre. Po spätnom premytí filtra (každé 1-2 týždne) pridajte do skimmeru 1 textilné vrecko na 50 m 3 bazénovej vody. Skladovanie: Uchovávajte na chladnom a suchom mieste!

Výstražné upozornenia:
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Zloženie :
50% síran hlinitý.

Kvalita výrobku zodpovedá norme MSZ EN 878: 2016.Značka Pontaqua
Eshop doprava od 49 € doprava zadarmo

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty